Fråga facket Fråga facket

Hur står det till med yrkesutbildningarna i gymnasieskolan?

Rapport Avhoppen från gymnasieskolan är alldeles för höga och det finns för dålig överensstämmelse mellan vad som efterfrågas på arbetsmarknaden och dimensioneringen av olika utbildningar. Under hösten har Ulla Lindqvist LOs andre vice ordförande och Kristina Mårtensson, projektledare, genomfört träffar med ett antal LO-förbund för att få deras bild av hur gymnasieskolan fungerar och hur den kan förbättras. Resultatet av detta arbete sammanfattas i denna rapport tillsammans med statistik och analyser från SCB och Skolverket.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning