Fråga facket Fråga facket

LO-kvinnors arbetsrelaterade sjukfrånvaro

Rapport Rapporten LO-kvinnors arbetsrelaterade sjukfrånvaro i privat sektor och inom kommun/landsting är baserad på SCBs arbetsmiljöundersökningar. En studie där vi jämför kvinnor som är medlemmar i LO-förbund, inom privat sektor respektive kommun/landsting vad avser sjukfrånvaro, hälsa och arbetsmiljö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning