Fråga facket Fråga facket

Lönebildning bortom NAIRU

Rapport Jämviktsarbetslöshet, eller NAIRU, anses av många politiker och ekonomer som den absoluta gränsen för hur låg arbetslösheten kan bli utan att inflationen ökar. Men stämmer det verkligen? Eller är NAIRU bara en teoretisk föreställning som hindrar politiker från att bedriva en politik för full sysselsättning? I rapporten Lönebildning bortom NAIRU försöker ett antal svenska och internationella forskare besvara frågan. Slutsatsen är att det empiriska stödet för NAIRU är svagt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Universitet i flera länder

Redaktör är Tony Johansson, ekonomhistoriker vid Lunds Universitet. Medverkar gör bland annat professorerna Lennart Erixon, Stockholms Universitet, Eckhard Hein, Berlin School of Economics and Law och Marc Lavoie, University of Ottawa.

Rapporten Lönebildning bortom NAIRU (pdf)

Om rapportserien från projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. Slutsatserna är författarnas egna och beslutas inte av LOs styrelse.

Läs mer om projektet.