Fråga facket Fråga facket

LOs bostadspolitiska rapport och diagram

Rapport LO-kongressen år 2000 gav uppdraget att ta fram LOs bostadspolitiska program. Programmet skulle formas främst utifrån de sociala förhållandena i boendet. I detta syfte bildades såväl en styrgrupp som en grupp av utredare med representation från LO-förbunden, och som har haft i uppgift att ta fram ett sådant program. Behandlar frågor kring LO och bostadspolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning