Fråga facket Fråga facket

LOs välfärdsprojekt OH-material

Rapport "LO-kongressen beslutade 2004 att föräldraförsäkringen bör delas upp i tre lika stora delar, en till vardera förälder och en att dela fritt mellan föräldrarna. Den statliga föräldraförsäkringsutredningen lade ett sådant förslag till regeringen i september 2005. LOs välfärdsprojekt har mot den bakgrunden tagit fram ett OH-material. Det är ett underlag i diskussionen om betydelsen av en reform av föräldraförsäkringen enligt LOs förslag."


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning