Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående Nya regler om hållbarhetsredovisning SOU 2023 nr 35

Remissyttrande LO föreslår att förslaget om ändring i årsredovisningslagen om hur bolagets ledning ska diskutera metoder för att skaffa och verifiera hållbarhetsinformation med arbetstagarrepresentanter justeras. Samråd bör inte ske med arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda utan med den kollektivavtalsbärande fackliga organisationen i enlighet med de principer som gäller för samråd med arbetstagare på svensk arbetsmarknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning