Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över ändringar i föreskrifterna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning

Remissyttrande LO ställer sig bakom huvuddelen i Arbetsmiljöverkets förslag om ändring av föreskriften AFS 2017:3 gällande “Användning och kontroll av trycksatta kärl”, vilket innebär att inte låta de tänkta bestämmelserna om övervakning av pannor träda i kraft med omfattande krav på certifiering för pannoperatörer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning