Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Arbetsmiljöverkets och Myndigheten för arbetsmiljökunskaps redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring

Remissyttrande LO vill framföra ett antal grundläggande synpunkter om vikten av en fristående kunskapsmyndighet inom arbetsmiljöområdet samt ett antal punkter om det remitterade förslaget som samordnats med PTK och Svenskt Näringsliv i Centrala partsgruppen för arbetsmiljö inom privat sektor. Dessa punkter återfinns i bilagan som hör till detta yttrande. Se nedan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning