Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022 SOU 2024 nr 26

Remissyttrande LO anser att utvärderingen av de förändringar i sjukförsäkringen som genomfördes 2020-2022 uppvisar stora brister. Den mätperiod som analyseras är mycket kort och tar inte heller hänsyn till andra samtida faktorer som potentiellt kunnat påverka sjukskrivningsmönstret under perioden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning