Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM (2011) 121 slutlig

Remissyttrande LO ser positivt på att företagandet inom EU kan förenklas genom detta förslag. Men kan inte överblicka hur de svenska bolagsskatterna kommer att påverkas. Regeringen måste säkerställa att förslaget värnar svenska näringslivets konkurrenskraft samt att förslaget får begränsade budgetmässiga effekter för den svenska offentliga sektorn.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning