Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EUs politik för offentlig upphandling

Remissyttrande Kommissionen har den 27 januari 2011 publicerat en grönbok om en modernisering av EUs politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad, KOM (2011) 15 slutlig. I grönboken ställs ett mycket stort antal frågor som de olika intressenterna bereds möjlighet att besvara.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning