Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto

Remissyttrande LO välkomnar att några av delarna från Pensionsgruppens överenskommelse från 2017 gällande översyn av avdragsreglerna för tjänstepension nu föreslås genomföras. LO har dock vid ett antal tillfällen påtalat att även övriga delar i överenskommelsen, exempelvis gällande utbetalningstidens längd och möjligheten att tjäna in pensionsrätt efter 65 år, bör bli föremål för lagstiftning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning