Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förslag om möjlighet att meddela föreskrifter om SGI-skydd vid avstängning från aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

Remissyttrande LOs principiella uppfattning är att SGI-skyddet inte får användas som bestraffningsinstrument rörande aktiviteter som sker inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Ett förlorat SGI-skydd ger allt för långtgående och oproportionerliga konsekvenser för de situationer då en person deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program men har avstängts från rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Att utifrån ett disciplinerings- eller bestraffningssyfte göra deltagare vid arbetsmarknadsprogram försäkringslösa, i händelse av ohälsa, borde helt enkelt inte få förekomma.

Inte minst riskerar de snart 100 000 som utförsäkrats när de passerat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen att drabbas extra hårt eftersom en stor del av dem uppenbarligen inte är anställningsbara utan istället är i behov av vård och rehabilitering.