Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö

Remissyttrande LO ser Arbetsmiljöverkets förslag som en bra grund för att få betydligt fler arbetsgivare att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Förslaget stryker under allvaret i att finna lösningar på några av arbetslivets svåra frågor. Idag måste en arbetsledning ha större insikt och omsorg än tidigare om hur arbete ska organiseras för att klara både krav på hög produktivitet och kraven i arbetsmiljölagen.

Det så kallade Stressavtalet mellan de sociala parterna inom EU hanterar delar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Detta avtal fullföljdes dock aldrig i Sverige. LO ser positivt på att Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter till viss del gör Stressavtalet allmängiltigt.