Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över förslag till föreskrifter om Arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Remissyttrande LO anser att förslaget, som utgör en sammanslagning av ett stort antal föreskrifter, med en omfattning på 120 sidor är svårtillgängligt. Omfattningen gör inte heller revideringsarbetet lättare. LO ser också problem i harmoniseringen med andra myndigheter när det gäller regler och benämningar. Att nya föreskrifter harmoniserar med andra myndigheters regler och benämningar måste vara ett grundkrav.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning