Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Remissyttrande LO har getts möjlighet att yttra sig över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden. LOs förbund har kommit in med synpunkter och LOs grupp för kemikalier (LOKE) har berett ärendet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning