Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2-direktivet F1 Dnr 10-9537

Remissyttrande Förslaget berör tjänstepensionsförsäkringar men också andra kollektivavtalade livförsäkringar. Finansinspektionen har föreslagit en väsentlig ändring genom att kollektivavtalsparternas möjlighet att avtala med försäkringsföretaget inskränks till att avse hur och av vem informationen ska lämnas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning