Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Genomförande av minimilönedirektivet SOU 2023 nr 36

Remissyttrande LO ser på sikt stora risker med att EU nu antagit ett direktiv om minimilön. Direktivets otydliga utformning innebär att EU-domstolen i slutänden kommer att uttolka vad direktivet egentligen betyder. Dessutom har EU med direktivet, på ett fördragsvidrigt sätt, utökat sin kompetens som ökar risken för ytterligare lagstiftning på området.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning