Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037

Remissyttrande Regeringen bör kraftigt höja anslagen till infrastrukturen för nästa planperiod. Det är oacceptabelt att inte klara vidmakthållandet av den svenska infrastrukturen. Därtill är det problematiskt att skjuta på tidigare namngivna objekt. En bra infrastruktur är ett av de viktigaste näringspolitiska instrumenten för att gynna tillväxt och sysselsättning i vårt land.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning