Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till förbud mot bisfenol A i termopapper

Remissyttrande Regeringen gav i våras Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram ett förslag till förbud mot bisfenol A (BPA) i termopapper som används i kvitton, biljetter m.m. BPA misstänks ge effekter på foster och små barn även vid en mycket låg exponering genom sina hormonstörande egenskaper.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning