Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Långtidsutredningen 2008

Remissyttrande LO anser att en stor framtida utmaning ligger i att nå ökad produktivitetstillväxt i kombination med hög sysselsättning i privat sektor, för att både säkra stabil och solidarisk skattefinansiering av välfärden och goda reallöneökningar i hela ekonomin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning