Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Långtidsutredningen 2015. Huvudbetänkande.

Remissyttrande LO delar flera av Långtidsutredningens slutsatser, bland annat att Sverige i flera avseenden har en av världens bästa arbetsmarknader med högt arbetskraftsdeltagande och hög sysselsättningsgrad, att goda färdigheter är nyckeln för att etablera sig på svensk arbetsmarknad, att det inte är sannolikt att det kommer att växa fram en svensk låglönemarknad och att förebyggande arbetsmiljöarbete är viktigt för att anställda ska kunna arbeta längre.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning