Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian \"Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m m

Remissyttrande LO ställer sig mycket kritisk till den korta remisstiden. Detta påverkar möjligheten att bereda frågan på ett godtagbart sätt. Inledningsvis vill LO med kraft avvisa promemorians huvudförslag; att tiden för fri visstidsanställning och tiden för att upparbeta företrädesrätt avsevärt förlängs. Det kommer att betyda längre tid i otrygga anställningar för många löntagare vilket är fullständigt oacceptabelt. Att vissa justeringar sker som är förstärkningar av skyddet för den enskilde i sak förtar inte konsekvenserna av denna större försämring.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning