Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m m

Remissyttrande I promemorian föreslås en regel som begränsar fastighetsskatteuttaget för pensionärer (egentligen personer som fyllt 65 år) med knappa resurser samt för personer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning. Regeln innebär att fastighetsavgiften begränsas till fyra procent av den avgiftsskyldiges inkomst och detta ska ske genom att individerna beviljas en skattereduktion.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning