Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Remissyttrande LO har givits möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ett förstärkt jobbskatteavdrag”. Den kom till LO den 29 juli 2007 och remissvaret ska vara på Finansdepartementet senast den 20 augusti. LO väljer att endast kommentera promemorians viktigaste förslag; en förstärkning av jobbskatteavdraget samt förslaget om att bortse från sjöinkomstavdraget vid beräkning av jobbskatteavdraget.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning