Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian \"Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken\"

Remissyttrande LO anser att de föreslagna nedskärningarna i såväl a-kassan som den aktiva arbetsmarknadspolitiken är oacceptabla. Det är en politik som innebär kraftigt begränsade möjligheter för arbetslösa att få tillgång till utbildningsinsatser och andra kompetenshöjande insatser för att möta de ökande kraven på arbetsmarknaden. LO anser att det krävs ökade anslag i statsbudgeten till arbetsmarknadspolitiken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning