Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Skattelättnader för hushållstjänster

Remissyttrande LO anser att förslaget ger upphov till alltför negativa fördelningseffekter genom att skattereduktion på hushållsarbete främst kommer att gynna förmögna hushåll. Denna fördelningspolitiska kostnad står inte alls i någon rimlig proportion till den minskning av svartarbetet i branschen som man kan förvänta sig och de begränsade positiva effekter som kan uppstå på arbetsutbud. Dessutom anser LO att det i grunden är felaktigt att bekämpa skattesmitning med att erbjuda skattebefrielse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning