Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över utkast till Lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättslig hänsyn vid upphandling

Remissyttrande Behovet av en lagstiftning på området har inte på något sätt minskat sedan LO-styrelsen avgav sitt yttrande över delutredningen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78). En lagstiftning på området är nödvändig. Det offentliga ska inte kunna underminera den svenska arbetsmarknadsmodellen på sätt som skett, något som drabbat enskilda arbetstagare hårt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning