Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Vetenskapligt råd inom kemiska hälsorisker i arbetsmiljön

Remissyttrande LOs uppfattning är att Arbetsmiljöverket även i framtiden behöver egna underlag för att kunna revidera gamla och ta fram nya gränsvärden samt för att kunna bedöma andra organs underlag för gränsvärden. Bland annat finns ett 30-tal ämnen med gränsvärden satta 1974 och 1978 som kan behöva revideras.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning