Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande, Promemoria om \"Slopad förmögenhetsskatt m m\"

Remissyttrande Promemorian föreslår att förmögenhetsskatten avvecklas helt till 2008 års taxering. Det innebär att förmögenhetsbeskattningen skulle upphöra från den 1 januari 2007. Motivet är att minska kapitalflykten från Sverige och därmed ge positiva effekter på riskkapitalförsörjningen till näringslivet samt att dagens utformning av förmögenhetsskatten är svår att kontrollera och administrativt krånglig.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning