Fråga facket Fråga facket

Makteliten – i en egen bubbla

Rapport I rapporten Makteliten analyseras inkomstutvecklingen för tre undergrupper inom makteliten – den ekonomiska, den demokratiska och den byråkratiska eliten. Skillnaderna i genomsnittlig inkomst mellan de tre grupperna är stora. Av de tre grupperna är det framför allt den ekonomiska eliten, vilken omfattar 50 verkställande direktörer på svenska storföretag, som har ökat sina inkomster i förhållande till industriarbetarlönen under de senaste årtiondena.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Den ekonomiska eliten har högst inkomster

  • År 2018 hade de 50 direktörerna i den ekonomiska eliten en högre genomsnittlig relativinkomst än någonsin tidigare, motsvarande 60,8 industriarbetarlöner. Detta är en ökning från året innan då den relativa inkomsten för denna grupp motsvarade 59,2 industriarbetarlöner. År 1950, undersökningens startår, var motsvarande siffra 26,1 industriarbetarlöner; 1980 var gruppens relativinkomster som lägst och motsvarade då 9,1 industriarbetarlöner. 
  • De andra två elitgrupperna har betydligt lägre genomsnittsinkomster. Undergruppen som vi kallar den demokratiska eliten – de folk- och förtroendevalda i vår undersökning – hade i genomsnitt en inkomst på motsvarande 3,9 industriarbetarlöner 2018. Detta var en oförändrad relativinkomst från året innan. Den högsta relativinkomsten hade denna grupp 2007 då personerna i gruppen hade en genomsnittsinkomst på motsvarande 6,7 industriarbetarlöner. Som lägst var denna grupps relativinkomst 1985, när den motsvarande 2,8 industriarbetarlöner. 
  • Den byråkratiska elitgruppen - högt uppsatta tjänstemän i bland annat offentlig sektor - hade i genomsnitt motsvarande 7,2 industriarbetarlöner i inkomst 2018 vilket innebar en något lägre relativinkomst jämfört med året innan då motsvarande siffra var 7,3 industriarbetarlöner. Störst var inkomstkvoten mellan genomsnittet i den byråkratiska eliten och industriarbetarlönen år 2006 då den var 8,7. Som minst var skillnaden undersökningsåren 1970 och 1980 då gruppens genomsnittliga inkomst motsvarade 4 industriarbetarlöner. 

Ladda ned rapporten Makteliten – i en egen bubbla (pdf)