Fråga facket Fråga facket

Makteliten - Näringslivet ökar takten

Rapport Maktgruppen "näringslivet" – den ekonomiska eliten, – har år 2000 dramatiskt ökat sina inkomster i förhållande till industriarbetaren. En person i denna maktgrupp hade år 2000 en inkomst som motsvarade drygt 46 industriarbetarlöner. Det innebär att inkomstklyftan mellan näringslivets elit och industriarbetaren ökat med nära 78 procent sedan 1950.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Näringslivet fördubblar inkomstklyftan 

  • Jämfört med 1999 har näringslivet ökat sina inkomster med hela 43 procent. Näringslivets stora inkomstökning beror till största delen på ökade kapitalinkomster, vilka stod för en tredjedel av den sammanräknade nettoinkomsten år 2000.
  • Maktgruppen folk- och förtroendevalda – den demokratiska eliten – har i förhållande till näringslivet en mycket långsammare inkomstutveckling. För 1999 och 2000 var den till och med negativ.
  • Kvinnorna i vårt urval är fortfarande allt för få för att det ska vara möjligt att säga något om inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor inom eliterna. Sedan 1995 har antalet kvinnor i princip stått stilla i grupperna och vi kan inte se någon tendens till ökning. I maktgruppen näringslivet ingår fortfarande inte en enda kvinna och så har varit fallet ända sedan 1950.
  • Inkomstutvecklingen för de fackliga företrädarna har ända sedan 1950 befunnit sig mellan tre och drygt fyra industriarbetarlöner. De svenska direktörernas inkomster är vid en internationell jämförelse relativt låga. Ökningen av svenska direktörers inkomster i relation till antal industriarbetarlöner är däremot näst snabbast i hela Europa om man tittar på utvecklingen från 1998 till 2001.