Fråga facket Fråga facket

Makteliten - skillnaderna eskalerar

Rapport Maktelitens genomsnittliga inkomst i relation till industriarbetarlönen nu är på den högsta nivå som uppmätts i vår drygt 70-åriga undersökning. Den genomsnittliga inkomsten för den grupp vi kallar den ekonomiska eliten – vd:arna på 50 av de största svenska företagen – motsvarar i årets undersökning 69,3 industriarbetarlöner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Maktelitens inkomster 

I makteliten ingår knappt 200 personer på höga befattningar inom näringsliv, politik, ekonomi och andra viktiga samhällsområden. Maktelitens inkomster jämförs i rapporten med industriarbetarlönens utveckling under samma period. Syftet är att synliggöra skillnaderna mellan vanliga löntagares och denna elits inkomster. Vår utgångspunkt är att det har betydelse om makteliten har långt högre inkomster än de människor som påverkas av deras beslut.

Skillnaderna fortsätter att eskalera

Maktelitens inkomster i relation till industriarbetarnas löner var år 2021 de högsta som uppmätts i var rapportserie. Den inkomst som vi mäter för makteliten är den sammanräknade inkomsten bestående av arbetsinkomst samt inkomster från kapital. Denna inkomst ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska situationen i makteliten, jämfört med att studera endast lönen.

Gruppens genomsnittliga inkomst före skatt motsvarade 22,1 industriarbetarlöner, en ökning från 2020 när gruppens genomsnittsinkomst motsvarade 21,1 industriarbetarlöner.

År 1950, denna undersöknings första ar, motsvarade maktelitens genomsnittliga inkomst 11,1 industriarbetarlöner. År 1980 var skillnaden i inkomster mellan maktelit och industriarbetare som minst, maktelitens genomsnittliga inkomst motsvarade då 4,9 industriarbetarlöner.

Extrem utveckling för storbolagens direktörer

I rapporten analyseras inkomstutvecklingen för tre undergrupper inom makteliten – den ekonomiska, den demokratiska och den byråkratiska eliten. Skillnaderna i genomsnittlig inkomst mellan de tre grupperna är stora. Av de tre grupperna är det framför allt den ekonomiska eliten, vilken omfattar 50 verkställande direktörer på svenska storföretag, som har ökat sina inkomster

i förhållande till industriarbetarlönen under de senaste årtiondena. År 1950 motsvarade den genomsnittliga inkomsten i gruppen 26,1 industriarbetarlöner. 1980 var gruppens relativinkomster som lägst och motsvarande siffra var då 9,1 industriarbetarlöner. Inkomstutvecklingen i gruppen har sedan dess varit extrem. År 2021 hade de 50 direktörerna i den ekonomiska eliten en genomsnittlig inkomst motsvarande 69,3 industriarbetarlöner.

Ökningen av den genomsnittliga inkomsten i gruppen har varit ovanligt stor de senaste två undersökningsåren. År 2019 hade den ekonomiska eliten en genomsnittlig inkomst motsvarande 60,2 industriarbetarlöner. Motsvarande siffra för 2020 var 64,8 industriarbetarlöner. Under pandemikrisåren 2020-2021 har de 50 storbolagsdirektörerna i undersökningen därmed ökat sin relativinkomst med motsvarande dryga nio industriarbetarlöner. Detta samtidigt som Sveriges arbetare pausade lönehöjningar och skattebetalarna finansierade omfattande stödprogram till näringslivet.

Rapporten Makteliten - skillnaderna eskalerar (pdf)

Se pressträff i LO Play