Fråga facket Fråga facket

Med omsorg om det gemensamma – LOs handlingsprogram för omsorgstjänsterna

Rapport LOs välfärdspolitiska utredning tillsattes av LO-kongressen 2012 och gavs i uppdrag att analysera konsekvenserna av de senaste årens politik- och systemförändringar på det välfärdspolitiska området. Det handlar om effekterna av förändrade styrningsmodeller och införandet av marknads- och konkurrensmodeller inom välfärdstjänsterna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hållbar arbetslinje

Utredningen presenterade 2013 ett åtgärdsprogram för att begränsa vinst i välfärden och införa en nonprofit princip inom välfärdstjänstområdena vård, skola och omsorg. Utredningen gavs även i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för välfärdstjänsterna med syfte att skapa en hållbar arbetslinje för både kvinnor och män. Syftet var att se över utvecklingen och behoven inom barn- och äldreomsorgen för att säkra möjligheten för både kvinnor och män i alla samhällsklasser att förvärvsarbeta. Utgångspunkten är att de offentliga omsorgstjänsternas utformning och  tillgänglighet är en avgörande del i en politik som syftar till en hög och jämn sysselsättning bland hela befolkningen.

Handlingsprogrammet syftar till att presentera förslag och åtgärder som stärker och utvecklar omsorgstjänsterna i framtiden samt höja kvaliteten och förbättra likvärdigheten och tillgängligheten i barn- och äldreomsorgen. 

Rapporten Med omsorg om det gemensamma – LOs handlingsprogram för omsorgstjänsterna (pdf)