Fråga facket Fråga facket

Möt klimatkrisen med investeringar och teknikutveckling

Rapport Hotet om framtida klimatförändringar innebär också hot mot hälsa, sysselsättning och välfärd. Fackföreningsrörelsen måste liksom andra parter i samhället ta sitt ansvar för att motverka dessa hot. Klimatproblemen handlar till stor del om brister i våra produktionssystem och det är i produktionen, alltifrån industri till transporter och samhällsservice, som fackföreningsrörelsen har sin bas. LOs klimatpolitiska program har tagits fram av en förbundsgemensam arbetsgrupp och lägger grunden för LOs fortsatta arbetet kring klimatfrågan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning