Fråga facket Fråga facket

Ovärderliga Samhall

Rapport Att arbetskraften relativt befolkningen har minskat sedan dess topp i början på 1990- talet är ett känt faktum. Vad som kanske inte är lika känt är att budgetutrymmet för arbetsmarknadspolitiken för funktionshindrade har minskat, och då särskilt mycket den statliga subventionen av Samhall, som idag i fasta priser mätt är mycket lägre än den var vid starten 1980. Det ekonomiska värdet av den verksamhet Samhall bedriver är mycket svårt att uppskatta. Det samhällsekonomiskt optimala bör vara att den som kan bidra till produktionen också ska producera. För staten är dock billigare att förtidspensionera människor än att erbjuda skyddat arbete och rehabilitering.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning