Fråga facket Fråga facket

Remissyttrande angående Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister Ds 20 78: 40

Remissyttrande Gemensamt remissvar LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning