Fråga facket Fråga facket

Röster om facket och jobbet rapport 5 - Ungdomar och facket

Rapport Ungdomar är medlemmar i facket i betydligt lägre grad än äldre. Endast 52 procent av arbetarna i åldern 16–24 år är med i facket. Därefter ökar den fackliga organisationsgraden snabbt med stigande ålder och ligger på 84 procent för 30–64-åringarna. Organisationsgraden bland ungdomar har minskat drastiskt de senaste 15 åren. Den så kallade strukturomvandlingen, som innebär att färre arbetar inom industrin där organisationsgraden är högre och fler arbetar inom service- och tjänstesektorn där organisationsgraden är lägre, och kraftigt minskat antal ungdomar med fast anställning förklarar större delen av minskningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning