Fråga facket Fråga facket

Sammanfattning - Trender i arbetsmiljön 2007 - klass och kön

Rapport Rapporten beskriver hur arbetsmiljön förändrades för arbetare och tjänstemän mellan åren 2003 och 2007 samt jämför med utvecklingen sedan 1991. I studien ingår 50 frågor som år 2007 besvarades av 7.164 personer i SCBs Arbetsmiljöundersökningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning