Fråga facket Fråga facket

Stora skulder och höga bostadspriser. Fem reformförslag.

Rapport Svenska folket är i dag mer skuldsatta än vad man har varit i modern tid. Den höga skuldsättningen är en spegelbild av att bostadspriserna har ökat mycket kraftigt. I en ny rapport presenterar LO-ekonomerna fem reformer som bör genomföras i närtid för att minska konsekvenserna av ett framtida bostadsprisfall.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fem reformförslag

Det finns starka rationella skäl till de höga nivåerna på bostadspriserna. Men rationella skäl kan förändras. Avdrag kan sänkas och räntor kan höjas. Vi vet därtill från amerikanska studier att bostadsköpare tenderar att bygga orealistiska förväntningar på den framtida bostadsprisutveckling utifrån hur prisutvecklingen har varit historiskt.

I dagens läge med relativt höga bostadspriser och omfattande privat skuldsättning så bör reformerna ha fokus på att dämpa de problem som kan uppstå vid ett eventuellt framtida bostadsprisfall.

LO-ekonomerna menar att följande fem reformer bör genomföras i närtid.

1. Riksbanken ska prissätta målkonflikten

Riksbanken gör helt fel när de använder reporäntan för att dämpa skuldsättningen. Men om Riksbanken fortsatt känner sig nödgad att använda styrräntan som ett vapen mot skuldsättning så bör målkonflikten, mellan prisstabilitet och finansiell stabilitet, klargöras.

2. Banker ska ta mindre risker

Sverige behöver en reformagenda som dämpar bankernas riskaptit samtidigt som kostnaden för samhällsekonomin blir lägre vid ett eventuellt bostadsprisfall.

3. Öka utbudet av bostäder

Inför en statlig investeringsbonus för produktion av mindre hyresrätter för unga i storstadsregionerna.

4. En bättre arbetslöshetsförsäkring

En sådan reform minskar riskerna vid ett scenario där bostadsprisena faller samtidigt som arbetslösheten är hög.

5. Inför krav på amorteringskultur:

  • banker ska informera kund om amortering,
  • redovisa för kund när kund blir skuldfri,
  • externt redovisa amorteringstider på banken.