Fråga facket Fråga facket

Totalrenovering av Sverige

Rapport Om Sverige ska kunna nå ned till fyra procents arbetslöshet måste det finansiella sparandet kraftigt förändras i expansiv riktning. Den offentliga sektorn bör därför under den kommande 20-årsperioden planera för ett årligt underskott på tre procent av BNP. Statens upplåningsränta skulle ändå inte bli högre eftersom vi i dag kan låna pengar till nästan ingen räntekostnad. Dessa pengar skulle, förutom att bidra till att minska arbetslösheten, räcka till en totalrenovering av Sverige. Det skriver LOs tidigare chefsekonom P-O Edin i rapporten Totalrenovera Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Gigantisk skuld mot framtiden

Utgångspunkten för rapport Totalrenovera Sverige är att vi sedan 1990-talet har fastnat i en mycket hög arbetslöshet. P-O Edin menar att orsaken till detta är att efterfrågan varit alltför låg. Under samma period har Sverige byggt upp en gigantisk skuld mot framtiden, menar Edin. Det handlar exempelvis om en dålig skola som ger dagens unga generationer sämre förutsättningar och att Sverige slitit ned den offentliga sektorns reala förmögenhet, vilket skapat ett omfattande renoveringsbehov.

Bygga verkliga värden

Förslagen i rapporten innebär en ökad offentlig skuldsättning men P-O Edin framhåller att statens upplåningsränta ändå inte kommer att bli högre och att Sverige fortfarande kommer att ha en av världens lägsta statsskulder. Vi kan i dag låna pengar till nästan ingen räntekostnad och istället bygga verkliga värden i kunskaper, infrastruktur och fler människor i arbete. P-O Edin hänvisar också till att USA och Japan länge har tillämpat en sådan strategi.

Att på detta sätt planera för en 20-årig period med statliga budgetunderskott innebär inte bara en radikalt lägre arbetslöshet utan också möjlighet till en totalrenovering av den offentliga sektorns infrastruktur och fasta kapital. Samtidigt kan resurserna kraftigt öka till skola vård och omsorg utan att skatter behöver höjas.

Mental fångenskap

Det svåra ligger inte i att formulera en rationell och trovärdig politik utan i att ta sig ur den mentala fångenskap där statliga budgetunderskott till varje pris måste undvikas, skriver Edin, och gör en parallell med hushållens ekonomi: ”Egna budgetunderskott tar vi gärna på oss när vi köper en bostad. Av erfarenhet vet vi att det nästan alltid kommer att göra oss rikare, trots att vi har mycket sämre förutsättningar än staten.”

Rapporten Totalrenovering av Sverige (pdf)

Om rapportserien från projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. Slutsatserna är författarnas egna och beslutas inte av LOs styrelse.

Läs mer om projektet.