Fråga facket Fråga facket

Trygga välfärden – LOs program för en jämlik välfärd

Rapport Vi har byggt upp en välfärd att vara stolta över i Sverige. Välfärden var avgörande för att vårt land blev ett av världens mest jämlika och jämställda länder. Men under de senaste decennierna har skattesänkningar och utveckling av marknadsmodeller prioriterats framför välfärdsreformer för jämlikhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Den svenska välfärdslinjen

Ett välfärdsunderskott i form av resursbrist och minskad tillit har växt fram. Detta välfärdsunderskott är en förklaring till varför Sverige är det land där klyftorna ökat mest i hela västvärlden. Nu måste vi välja att trygga välfärden för att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle. Därför presenterar LO tio områden med reformer för att stärka välfärden.

Programmet Trygga välfärden sammanfattar kortfattat LOs argument och den inriktning LO vill se under de närmaste mandatperioderna.

Ladda ned Trygga välfärden - LOs program för en jämlik välfärd (pdf)