Fråga facket Fråga facket

Trygga välfärden – LOs program för en jämlik välfärd

Rapport Vi har byggt upp en välfärd att vara stolta över i Sverige. Välfärden var avgörande för att vårt land blev ett av världens mest jämlika och jämställda länder. Men under de senaste decennierna har skattesänkningar och utveckling av marknadsmodeller prioriterats framför välfärdsreformer för jämlikhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Välfärdsunderskott

LOs engagemang i välfärdsfrågor grundas i övertygelsen om att det är rätt och smart att vi tar ett gemensamt ansvar för välfärden. En gemensam välfärd, som finns när och där vi behöver den, gör samhället både jämlikt och ekonomiskt hållbart. En demokratiskt styrd och solidariskt fördelad välfärd skapar dessutom tillit och sammanhållning mellan människor. En stark välfärd ger helt enkelt ett starkt samhälle.

Sverige har länge varit ett sådant samhälle. Men de senaste decennierna har ett välfärdsunderskott vuxit fram. Vård, skola och omsorg får inte tillräckligt med pengar. Anställda känner stress och hopplöshet, medborgare tappar förtroendet. Att välfärden är sämre finansierad, mer privatiserad och mindre jämlik är en av förklaringarna till varför Sverige är det land där klyftorna har ökat mest i hela västvärlden.

Det här programmet beskriver vilken inriktning LO vill se på välfärdspolitiken. Programmet bygger på LOs kongressbeslut, remissyttranden och rapporter. Denna version är en uppdatering gjord 2023.

Trygga välfärden - LOs program för en jämlik välfärd (pdf)

Kontakt: Ulrika Lorentzi, ulrika.lorentzi@lo.se

ISBN 978-91-566-3605-9