Fråga facket Fråga facket

Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet

Remissyttrande Utredningens syfte är att föreslå ändringar i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen som ger klarare regler och effektivare användning av samhällets resurser för att genomdriva lagstiftningens krav. I uppdraget ingår att föreslå en större användning av administrativa avgifter och vitesförelägganden och en mindre användning av straffsanktion.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning