Fråga facket Fråga facket

Välfärdsgapet 2022

Rapport Rapporten Välfärdsgapet är en årligen återkommande analys av behoven i välfärden. I rapporten görs en beräkning av hur mycket resurser som krävs under de närmaste fyra åren och vilka reformer som måste genomföras för att trygga en jämlik välfärd. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Välfärdsgapet - om välfärdens brister och utmaningar

  • Rapporten konstaterar att välfärden behöver förstärkas med över 200 miljarder kronor den kommande mandatperioden. Det måste anställas drygt 100 000 personer till välfärden. 
  • På två veckor får äldre med hemtjänst hjälp av i genomsnitt 16 olika personer. Nästan var sjätte barn till föräldrar med högst gymnasieutbildning får inte godkänt i matematik i årskurs nio.
  • Samtidigt går skattepengar till vinster i privata företag. De fem största skolkoncernerna gjorde 2020/2021 ett samlat rörelseresultat på närmare 1,4 miljarder kronor. På liknande sätt ser det ut bland de stora vårdkoncernerna. 

Urval av reformer som LO vill se:

  • Slut välfärdsgapet. Satsa 201 miljarder kronor under de kommande fyra åren för att sluta finansieringsgapet i välfärden. Anställ 102 000 fler välfärdsarbetare i vård, skola och omsorg fram till 2026.
  • Skapa en hållbar kompetensförsörjning. Höj bemanningen i skolan, vården och omsorgen och förbättra arbetsvillkoren så att de anställda vill och orkar jobba kvar.
  • Utveckla vård, skola och omsorg. Bygg en jämlik och kompensatorisk förskola och skola. Reformera skolvalet för att motverka segregationen och ge alla barn samma möjlighet att välja skola. Fördela resurser utifrån barnens behov. 
  • Kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg utanför kontorstid till föräldrar som har sin arbetstid förlagd då.
  • Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Stoppa vinstjakten och inför en non-profit-princip i vård, skola och omsorg. 

Rapporten Välfärdsgapet 2022 (pdf)

Pressträff i LO Play