Fråga facket Fråga facket

Välfärdspolitik och jämlikhet

Rapport Människors levnadsförhållanden och livschanser påverkas i stor utsträckning av ett lands välfärdssystem. Den svenska välfärdspolitiken ska bidra till en jämn fördelning av landets välstånd, men är det så? Hur har förskjutningarna inom svensk välfärdspolitik sedan 1980-talet påverkat jämlikheten i samhället?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Illustration: Cristina Jäderberg

Om Jämlikhetsutredningen

Rapporten är skriven av Sebastian Sirén, doktorand i sociologi vid institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, som en del av LOs Jämlikhetsutredning. Utredningen har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här

Ladda ned rapporten Välfärdspolitik och jämlikhet (pdf)

Se seminarium om rapporten i LO Play.