Fråga facket Fråga facket

Vissa skadeståndsfrågor vid kränkning

Remissyttrande LOs yttrande över departementspromemorian Vissa skadeståndsfrågor vid kränkning (DS 2007:10).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning