Fråga facket Fråga facket

Yttrande över promemorian Skattelättnader för förmån av hushållstjänster

Remissyttrande Promemorian föreslår att de personer som har skattepliktig löneförmån i form av hushållstjänster ska få en skattereduktion som uppgår till 50 procent av löneförmånen. Skattereduktionens storlek begränsas till 50 000 kronor. Detta förslag är en utvidgning av ett tidigare förslag av promemorian ”Skattelättnader för hushållstjänster”.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning