Fråga facket Fråga facket

LOs upphandlingsguide

Kollektivavtal LOs upphandlingsguide beskriver hur en upphandling går till, vilka arbetsrättsliga krav som kan ställas och vilka krav som ska ställas. Guiden ger dig också vägledning i hur kraven kan följas upp.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Sund konkurrens och bra arbetsvillkor 

Det är av yttersta vikt att de upphandlande myndigheterna blir bättre på att ställa arbetsrättsliga krav och sedan följa upp sina krav för att skapa sund konkurrens mellan företagen och säkerställa goda arbetsvillkor för de som utför jobbet.

Den offentliga upphandlingen kan vara ett kraftfullt verktyg för att få ordning och reda på både arbetsmarknaden och på våra skattepengar. Utan god kontrollverksamhet ökar risken för att oseriösa och kriminella aktörer blir leverantörer av offentligt upphandlade varor, tjänster och entreprenader. Med tanke på att det endast är 35 procent av de upphandlande myndigheterna som följer upp sina ställda krav i dag behöver mer göras.

Målet med guiden är att arbetsrättsliga krav ska ställas och följas upp i alla upphandlingar. Det finns alltid en risk för snedvriden konkurrens och dåliga arbetsvillkor.

LO vill att guiden ska nå dig som är ansvarig politiker eller som på annat sätt vill säkerställa att en upphandlande myndighets upphandlingar bidrar till schysta arbetsvillkor, sund konkurrens och ett stopp för oseriösa och kriminella företag i offentlig upphandling.

Guiden ska läsas som en introduktion till att förstå:

Det är viktigt att komma ihåg att upphandlingar som görs av privata företag inte omfattas av detta regelverk, eller denna guide, och därför ser den processen ofta helt annorlunda ut.

Har du frågor om innehållet? Mejla till upphandling@lo.se

LOs upphandlingsguide (pdf)

Kort om LOs upphandlingsguide (pdf)

LOs upphandlingsguide kan beställas från LO-distribution.

ISBN: 978-91-566-3612-7