Fråga facket Fråga facket

36 års kamp för arbetsmiljöföreskrifter

Arbetsmiljö LO- förbundens medlemmar får nu lättare att åtgärda problem med underbemanning och ohälsosamma arbetstider. Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter siktar in sig på arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det blir lättare att åtgärda arbetsmiljöproblem.
Kraven på arbetsgivaren blir tydligare med nya föreskrifter. Foto: Lars Forsstedt

Föreskrifter förtydligar lagen

Arbetsmiljölagen är ett ramverk där Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, förtydligar hur lagen ska tillämpas. Redan 1980, två år efter att arbetsmiljölagen kom, ville LO ha föreskrifter på det organisatoriska och sociala området. Men det tog 36 år.

Arbetsgivarna menade att sådana föreskrifter skulle inskränka deras ledningsrätt.

Sten Gellerstedt- Det gör all lagstiftning inom arbetsmiljön, säger Sten Gellerstedt, utredare på LO. Nu äntligen har kraven blivit tydligare på arbetsgivare som missköter sin ledningsrätt.

Sten Gellerstedt har själv forskat inom området. Han och två mycket erfarna jurister har just tagit fram LOs vägledning till föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö.

- Tre områden behandlas i de nya föreskrifterna, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. De har fått stor medial uppmärksamhet. Föreskrifterna kommer i en tid med ökande psykisk ohälsa i arbetet, säger Sten Gellerstedt.

Motståndet gäller arbetsbelastning

Motståndet från de centrala arbetsgivarorganisationerna till organisatoriska och sociala föreskrifter rörde främst reglerna om arbetsbelastning. De ansåg att ohälsa orsakat av underbemanning, högt tempo och bristande kompetens kunde hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- Men den föreskriften, AFS 2001:1, talar bara om hur arbetet för en god arbetsmiljö ska gå till, inte vad man ska göra.

Reglerna om kränkande särbehandling blev inte riktigt bra, menar Sten Gellerstedt.

- Det hade behövts tydligare regler kring utredningen av en kränkning, framför allt när arbetsgivaren kränker. LOs vägledning täcker upp den bristen genom att hänvisa till AFS 2001:1 och också hänvisa till den lojalitetsplikt som arbetsgivaren har enligt anställningsavtalet.

Regler i LAS och att ledningsrätten inte får stå i strid med lag och god sed kan också tillämpas när det är arbetsgivaren som mobbar.

Viktigast för LO-medlemmarna

- Det blir nu lättare för skyddsombudet att gå in till chefen och säga att de har för mycket att göra. Man kan peka på föreskriften. Den ger också ett gemensamt språkbruk. Förhoppningsvis kommer arbetagivare att utbilda sig inom området. Det är krav på det nu.

- Föreskrifterna innebär att den anställde inte är kverulant utan det finns belagt i forskning att för mycket jobb riskerar hälsan, säger Sten Gellerstedt.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär att skyddsombuden, måste samarbeta tätare med andra funktioner i facket. LOs vägledning påpekar på flera håll att både arbetsmiljölagen och MBL och också fler lagar måste samordnas för att medlemmarna ska få ut största möjliga nytta.

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet

Arbetsmiljöverket har också tidigare inspekterat den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

- Med den nya föreskriften blir det lättare, förutsatt att inspektörerna har viss branschkännedom och förstår skyddsombudens och arbetsgivarens olika roller.

Ett område som sällan inspekterades tidigare är arbetstider. Nu har skyddsombudet fått en förstärkning i att föra fram synpunkter när det gäller arbetstider.

- Om arbetsgivaren inte utreder och åtgärdar scheman som innebär en hälsorisk kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket. Också arbetstider som är inom ramen för ett kollaktivavtal är underordnade den nya föreskriften, förklarar Sten Gellerstedt.

Nästa steg

IF Metall och Handels har i sina avtalsförhandlingar kommit överens med sina motparter om att göra gemensamma tolkningar av de nya föreskrifterna. Här kan LOs vägledning vara ett stöd. Fler fackförbund är intresserade och olika branscher behöver göra sina egna tolkningar.

De närmaste åren kommer förelägganden från Arbetsmiljöverket att överklagas till domstolen.

- Därmed får vi prejudikatet på hur de nya förskrifterna ska tolkas, säger Sten Gellerstedt.

- Här är det viktigt att skyddsombuden gör korrekta beskrivningar av till exempel hög arbetsbelastning och hur den påverkar arbetskamraternas hälsa. När hälsa står mot pengar gäller det att prejudikaten stöttar hälsan.

Dessa organisatoriska och sociala föreskrifter omfattar både hälsofrämjande åtgärder och förebyggande av risker. Arbetsmiljölagen är inte enbart en skyddslag.

- Andan i lagen är att du ska kunna gå i pension med hälsan i behåll och ha kunnat tjäna pengar under hela ditt yrkesverksamma liv, säger Sten Gellerstedt.

Läs Arbetsmiljöverkets föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 – LOs vägledning här.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.