Fråga facket Fråga facket

Alldeles för många har tillfälliga jobb

Arbetsmarknad Klassklyftorna i Sverige är stora och det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som kommit till Sverige har skapat nya skiljelinjer i samhället.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Mikael Karlsson, Lidköping
Mikael Karlsson är aktiv i Livs i Lidköping. Foto: Mats Wingborg

Klassklyftorna genomsyrar samhället

- Klassklyftorna i Sverige är stora, det genomsyrar hela samhället, säger Mikael Karlsson, aktiv i Livs och livsmedelsarbetare i Lidköping på ett företag som säljer mat vidare till bland andra Ikea.

När Mikael Karlsson beskriver dagens klassamhälle handlar det inte bara om klyftan mellan ägare av företag och anställda eller mellan olika skikt av arbetstagare, han pekar snarare på nya skiljelinjer i samhället.

- Under sista året har Sverige tagit emot många ensamkommande flyktingbarn. De befinner sig i en väldigt utsatt position och behöver särskilt stöd för att inte hamna utanför. Det finns ett ensamkommande flyktingbarn i min sons klass, så jag har viss egen erfarenhet i frågan.

De nya mönstren i klasstrukturen

Det betyder att många delar av samhället måste involveras för att skapa mer jämlikhet. I det arbetet har fackföreningsrörelsen en viktig roll, menar Mikael Karlsson.

- Det handlar om att försvara kollektivavtalen som lyfter villkoren för hela gruppen arbetstagare men också om att bevaka ingångslönerna och att skapa fler trygga anställningar. I dag är det alldeles för många som har tillfälliga jobb, något som skapar otrygghet.

Artikeln är hämtad ur LO-aktuellt Tema: Kongress 2016 Alla vinner på jämlikhet.                                                         

Läs också kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Text: Mats Wingborg